PROIECT INVESTITII P.I.2.2

PROIECT INVESTITII P.I.2.2

DESPRE PROIECTUL „DEZVOLTAREA SOCIETATII PRIN CREAREA UNEI NOl UNITATI DE PRESTARE SERVICII DE ASISTENTA STOMATOLOGICA”, COD SMIS 114902

SC DENTAL VISION CLINIC SRL a implementat, in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2. – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, proiectul cu titlul „DEZVOLTAREA SOCIETATII PRIN CREAREA UNEI NOl UNITATI DE PRESTARE SERVICII DE ASISTENTA STOMATOLOGICA”, cod SMIS 114902.

Scopul proiectului:

  • Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii si cresterea cotei de piata a DENTAL VISION CLINIC SRL in domeniul activitatilor de asistenta stomatologica.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Crearea unei unitati noi care sa furnizeze servicii de diagnostic si tratament stomatologic pana Ia finalul exercitiului financiar ulterior anului in care se finalizeaza implementarea proiectului, prin achizitia de echipamente si dotari specifice.
  2. Adaugarea de noi manopere stomatologice in portofoliul firmei, respectiv tratamentul endodontic Ia microscop si a tratamentelor stomatologice cu laser (tratamentul cariei dentare, tratamentul paradontozei, chirurgie de parti moi).
  3. Consolidarea pozitiei firmei pe piata locurilor de munca prin crearea a 3 noi locuri de munca.

Rezultatele proiectului:

  • Echipamente si dotari specifice activitatii de asistenta stomatologica achizitionate.

Data incepere proiect: 07.03.2017
Data finalizare proiect: 31.03.2020

Proiectul are impact local si regional contribuind la dezvoltarea firmei prin crearea unei noi unitati de prestare servicii de diagnosticare si tratament stomatologic dotata cu echipamente specializate de ultima generatie care sa permita realizarea de servicii complete de asistenta stomatologica, precum si adaugarea de noi manopere stomatologice in portofoliul firmei, respectiv tratamentul endodontic Ia microscop si a tratamentelor stomatologice cu laser.

Implementarea proiectului a condus si la consolidarea pozitiei firmei pe piata locurilor de munca prin crearea si ocuparea a 3 noi locuri de munca cu norma intreaga.

Implementarea proiectului s-a realizat in baza Contractului de finantare nr. 2978 / 30.08.2018.
Perioada de implementare a proiectului, conform Contractului de finantare, a fost de 37 luni, respectiv intre 07.03.2017 si 31.03.2020.

Data de incepere a activitatilor de implementat dupa semnarea Contractului de finantare a fost 30.08.2018.

Valoarea totala a contractului de finantare a fost de 1.561.435,72 lei, iar finantarea nerambursabila 1.036.240,22 lei, defalcata astfel:
• Valoare eligibila nerambursabila din FEDR – 880.804,18 lei
• Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national – 155.43604 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro, www.inforegionordest.ro

PROGRAMEAZĂ-TE