PROIECT INVESTITII P.I.2.1

Proiect Investiții

DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
DENTAL VISION CLINIC SRL

Beneficiar: DENTAL VISION CLINIC SRL
Cod SMIS 111693, Nr. Contract de finanțare 2087/24.05.2018
Valoarea totala a proiectului: 1.066.508,07 lei, din care asistență financiară nerambursabilă din FEDR, este de 859.929,88 lei.
Proiectul s-a implementat in Regiunea Nord-Est, Municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 33, jud. Bacău.
Obiectivul proiectului l-a reprezentat diversificarea activitatii firmei DENTAL VISION CLINIC SRL, prin dotarea cu echipamente de tehnică dentara.
Rezultatele proiectului: crearea a 3 noi locuri de munca, achiziționarea de echipamente de tehnica dentara si 2 activități prestate în cadrul firmei.
Impactul proiectului asupra comunității îl reprezinta cele 3 noi locuri de munca nou create.
Perioada de implementare a proiectului: 01.08.2016 – 31.05.2019
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați:

www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

DENTAL VISION CLINIC SRL
Mun. Bacãu, str. Stefan cel Mare, nr. 8, sc. D, ap. 1
jud. Bacau, Tel. 0234588911, fax –
Email: aeclimov@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

PROGRAMEAZĂ-TE